• 400-9017986
  • AM   09:00-12:00
  • PM   13:30-17:30

在线咨询

宝艺积分兑换商城升级公告

   为适应业务发展,本商城定于2019年8月14日(周三)晚上20:30至2019年8月15日(周四)上午9:30进行网站升级,届时商城网站将暂停访问,如有变动,以另行通知为准。

   请商城客户提前做好兑换安排,如有影响,请谅解。

 

宝艺积分兑换商城运营团队

                                  2019年8月13日    


宝艺积分兑换商城升级公告

   为适应业务发展,本商城定于2019年8月14日(周三)晚上20:30至2019年8月15日(周四)上午9:30进行网站升级,届时商城网站将暂停访问,如有变动,以另行通知为准。

   请商城客户提前做好兑换安排,如有影响,请谅解。

 

宝艺积分兑换商城运营团队

                                  2019年8月13日